Kontakt/Impressum  Suche       Druckansicht       Auf Facebook teilen
  Ostseegespräche      Vorlesungen      
  Dag-Hammarskjöld-Vorlesungen      Henrik-Steffens-Vorlesungen      

VorlesungenDag-Hammarskjöld-Vorlesungen

Dienstags | 18-20 Uhr | Nordeuropa-Institut der Humboldt-Universität zu Berlin

Die Vorlesungsreihe wird von der vom Jubiläumsfond der schwedischen Reichsbank finanzierten Dag-Hammarskjöld-Stiftungsprofessur veranstaltet. Seit Oktober 2014 hat sie der schwedische Literaturwissenschaftler Otto Fischer inne.

In dieser Vorlesungsreihe wird der Dag-Hammarskjöld-Professor sowie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Schweden (aber auch Dänemark, Finnland und Norwegen) unter dem übergreifende Thema Austausche über letzte Dinge, und andere unterschiedlichste Inhalte präsentieren (in Deutsch, Englisch, Schwedisch und anderen skandinavischen Sprachen).

Die Vorlesungen werden auch auf Plakaten und über E-Mail angekündigt. Um im E-Mail-Verteiler aufgenommen zu werden, kann man sich wenden an:

Therese (Korritter therese.korritter@hu-berlin.de) oder Otto Fischer (otto.fischer@hu-berlin.de)

Veranstaltungsort:

Raum 3.134 (Georg Brandes) / Haus 3, 1. Etage
Dorotheenstr. 24
10117 Berlin

Weitere Informationen

 

Termine

 

Dienstag, 18.10.2016 | 18-20 Uhr c.t.

Anna Bohlin & Caroline Haux

Förtrollande nationer: varumarknad, folktro och nationalism i skandinavisk skönlitteratur 1830–1850

Hyllningar till nationen i 1800-talslitteraturen ger intryck av att åkalla vår egen tids nationsbegrepp, men riktar sig i själva verket till något för oss främmande. Skapandet av gemensam kultur, historia och språk – konstruktioner som dagens nationalistiska partier åberopar för att legitimera politiska anspråk – fyllde delvis andra funktioner i det tidiga 1800-talets multikulturella och flerspråkiga ståndssamhällen. Skandinavismen som bärande idé och nationens roll i en kristen utvecklingstanke är andra grundläggande aspekter som skiljer den tidens nationstanke från vår. Syftet med projektet är att bidra till arbetet med att bryta upp vår tids nationalism inifrån nationalismens egen historia i skönlitteraturen – en viktig form för hur nationalism spreds och väckte känslor.

Anna Bohlin forscht am Institut für Gender Studies und Caroline Haux am Institut für Kultur und Ästhetik an der Universität Stockholm.

Der Vortrag wird auf Schwedisch gehalten.

...................................Dienstag, 01.11.2016 | 18-20 Uhr c.t.

Anders Johansson

Att vara ingen: Om Jantelagens subjekt

Du skall inte tro att du är något”, så lyder Jantelagens första bud. Det skulle kunna översättas till det enklare ”Du är ingen”. Att inte vara någon är ingen ovanlig erfarenhet idag – vi befinner oss i ett ekonomiskt system som konstant producerar överflödiga, rättslösa, otillåtna människor. Men intigheten, möjligheten att vara ingen, är inte bara en förbannelse, utan också, som redan Odysseus förstod, en frihet. Föreläsningen kommer att spåra dialektiken mellan Jantelag och individualism, underordning och frihet, subjektivitet och intighet, via Eva Illouz, Louis Althusser, Emily Dickinson, Peter Sloterdijk m fl. Är det bättre att vara någon än att vara ingen?

Anders Johansson ist Dozent am Institut für Kultur- und Medienwissenschaften an der Universität Umeå.

Der Vortrag wird auf Schwedisch gehalten.

...................................Dienstag, 15.11.2016 | 18-20 Uhr c.t.

Anna Cavallin

Genusperspektiv på 1800-talslitteratur

Med fokus på svensk 1800-talslitteratur, tecknas här en överblick över frågeställningar som aktualiserades i Sverige rörande kön, identitet, röst, estetiskt värde, författarnamn och representation. Ett antal nedslag i den svenska litteraturen under seklet får tjäna som belysande exempel på frågor och problem som var aktuella i samhället – och därmed i litteraturen.

Anna Cavallin ist Doktorandin am Institut für Ethnologie, Religionsgeschichte und Geschlechterstudien an der Universität Stockholm.

Der Vortrag wird auf Schwedisch gehalten.

...................................Dienstag, 29.11.2016 | 18-20 Uhr c.t.

Mats Rosengren

xxx

Der Vortrag wird auf Schwedisch gehalten.

...................................Dienstag, 13.12.2016 | 18-20 Uhr c.t.

Pelle Snickars

Spotify and Digital Methods

The lecture will present some initial findings from an ongoing research project that deals with various experiments, interventions and the reverse engineering of Spotify’s algorithms, aggregation procedures, and recommendation strategies. The key idea of this research project is to ‘follow music files’—rather than the people making, using, collecting or listening to them—on their distributive journey through the Spotify streaming ecosystem.

Pelle Snickars ist Professor für Medien- und Kommunikationswissenschaft mit Spezialisierung auf digitale Geisteswissenschaft an der Universität Umeå.

Der Vortrag wird auf Englisch gehalten.

...................................Dienstag, 10.01.2017 | 18-20 Uhr c.t.

Jesper Olsson

xxx

Der Vortrag wird auf Schwedisch gehalten.

...................................Dienstag, 24.01.2017 | 18-20 Uhr c.t.

Jimmy Vulovic

xxx

Der Vortrag wird auf Schwedisch gehalten.

...................................Dienstag, 07.02.2017 | 18-20 Uhr c.t.

Marie-Christine Skuncke

Svenskt 1700-tal i globalhistoriskt perspektiv.

1700-talets svenska rike var en liten spelare på den globala arenan men gjorde ändå avtryck, inte minst genom Linnélärjungarnas resor till Afrika, Asien samt Nord- och Sydamerika. Länge rådde bilden av Sverige som ett oskyldigt land utanför den europeiska kolonialismen. Dagens forskning visar på en mer komplex bild, där kolonialism och slavhandel ofta togs för givna av svenska aktörer, men där det också förekom engagerat motstånd.

Marie-Christine Skuncke ist emeritierte Professorin für Literaturwissenschaft an der Universität Uppsala.

Der Vortrag wird auf Schwedisch gehalten.

...................................

Alle Interessierten sind herzlich willkommen!

Logo des Kulturhus Berlin e.V. KULTURHUS BERLIN | Tel (Mo-Mi/Fr): +49.(0)30.2093-4952 | Email: info (at) kulturhus-berlin.de